0025 Lehpfad 2_thumb.jpg
BrainGym®

Kinesiologie

BrainGym®

BrainGym® kan de leercapaciteit verbeteren doordat het het vermogen verbetert om informatie te verwerken en op te roepen. De samenwerking tussen alle delen van de hersenen wordt gebalanceerd, wat maakt dat je stressvrij kunt functioneren en beter kan presteren.

BrainGym® is een reeks van oefeningen die je meer in contact brengen met jouw mogelijkheden, en leert je de blokkades weg te nemen van de doelstellingen die je wilt bereiken.

De ontstaansgeschiedenis

BrainGym®, de basis van de Educatieve Kinesiologie

Paul Dennisson_thumb.jpg

Paul E. Dennison, Ph.D. (pedagoog), is de grondlegger van de Edu-kinesiologie. In 1969 begon hij zijn zoektocht naar nieuwe wegen om zijn studenten te helpen hun leervaardigheden te verbeteren. Als voorzitter van de Educational Kinesiology Foundation, ontwikkelde hij BrainGym® gedurende de 25 jaar waarin hij als educatief deskundige werkte. Hij werkte nauw samen met Dr. Louis Jacque, een pionier op het gebied van visuele training.

Zelf heeft hij in zijn jeugd leerproblemen gekend, dit gaf hem meer inzicht in hoe hij aan de behoefte van zijn leerlingen tegemoet kon komen. Hij bestudeerde hoe bewegingen het leerproces beïnvloedde. Hij ontwikkelde zijn visie over de visuele middellijn en over het belang van het ontwikkelen van bewegingspatronen en lichaamshouding die het leren beïnvloeden. In de loop der jaren is steeds duidelijker geworden hoe belangrijk de samenwerking tussen de beide hersenhelften is voor de ontwikkeling van coördinatie, concentratie en emotionele stabiliteit.

Zijn werk is gebaseerd op het begrijpen van de onafhankelijke lichamelijke beweging, het verwerven van taal en de wetenschappelijke voltooiing. Zijn effectieve en baanbrekende benadering van onderwijzen groeide uit naar hersenonderzoek en experimentele psychologie. Dr. P. Dennison heeft meer dan 20 jaar nauw samengewerkt met ontwikkelings- en gedragsoptometristen.

Waardoor kunnen leerproblemen ontstaan

Samenwerking van hersengebieden

Een goede samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelften is belangrijk voor een goede concentratie, coördinatie en emotionele ontwikkeling. De basis hiervoor wordt al gelegd in de babyfase door het kruipen. Indien een baby te weinig heeft gekropen of geen kans heeft gehad om te kruipen, kunnen in een latere fase problemen in de coördinatie en concentratie ontstaan. Het gevolg hiervan is meer stress dan plezier in het leren.

Niet alleen de samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelften is van belang, maar evenzo belangrijk is de onderlinge samenwerking van de gehele hersenen. Het leerproces kan alleen dan goed verlopen wanneer het gehele brein ingeschakeld is en goed samenwerkt.

Indien er geen goede samenwerking in het brein aanwezig is kunnen er o.a. de volgende klachten ontstaan:

  • je kunt je niet concentreren
  • je kunt wel schrijven maar het is onleesbaar
  • je voelt je onzeker
  • je draait letters om
  • je bent hyperactief en kunt geen moment stilzitten
  • je hebt moeite met lezen of rekenen
  • bij proefwerken of examens sla je dicht ………. etc.
Leerproblemen verminderen

Hoe kan BrainGym® hierbij helpen

“Beweging is de poort tot het leren” Paul E. Dennison, Ph.D.

BrainGym® maakt het mogelijk om de blokkades weg te halen van de doelstellingen die je wilt bereiken. Deze doelstellingen hoeven dus niet alleen betrekking te hebben op leerproblemen. De doelstellingen kunnen betrekking hebben op alle facetten uit het leven waarin je meer wil bereiken, of waarin je vastloopt.

Door te observeren en d.m.v. spiertesten wordt duidelijk welke samenwerking tussen de hersengebieden niet soepel verloopt, welke activiteiten of bewegingen stress veroorzaken. Het verhelderd wat maakt dat het plezier in het leren of in het leven geblokkeerd is.

Er wordt bepaald welke oefeningen het beste zijn om de vastgelopen situatie te deblokkeren om zodoende de stress te verminderen en de coördinatie en concentratie te verbeteren. Deze oefeningen zijn eenvoudig te leren en nemen weinig tijd in beslag. Het leerproces zal zo gemakkelijker verlopen en meer plezier geven.
Tevens leer je welke oefeningen thuis of op school kunnen worden toegepast om de coördinatie en concentratie te verbeteren en emotionele spanningen te verminderen.

Voor wie is BrainGym® geschikt

Edu-kinesiologie / BrainGym® kan heel goed ingezet worden bij kinderen met leerbelemmeringen, zoals dyslexie, dyspraxie, dyscalculie etc.
Maar deze methode is zeker niet alleen voor mensen met duidelijke leerproblemen. Juist ook degene die zich nooit hebben gezien als iemand met leerproblemen kunnen er voordeel bij hebben.

Edu-kinesiologie kan de leercapaciteit verhogen doordat het het vermogen verbetert om informatie te verwerken en op te roepen. Er moet een goede samenwerking zijn tussen alle delen van de hersenen om goed te kunnen functioneren en presteren.

Paul Dennison beschrijft het functioneren van de hersenen op drie niveaus: Lateraliteit, Centering en Focus.
M.a.w. de samenwerking tussen links en rechts, tussen boven en onder en tussen voor en achter. Dit betreft de samenwerking in zowel het brein als in het lichaam, die met deze methode in balans gebracht kunnen worden.