Praktijk_thumb kopie.jpg
 

Consulten

Consulten

Je ontvangt een kinesiologisch consult, dit houdt in dat de manuale spiertest wordt gebruikt om de onbalansen op te sporen en dat kinesiologische technieken (of indien nodig cranio-sacrale technieken) worden ingezet om deze onbalansen te deblokkeren.

Het eerste consult zal bestaan uit een uitgebreide anamnese (intakegesprek) en duurt maximaal 1 uur en 15 minuten. Hierin zal besproken worden wat de klachten zijn en wat je graag zou willen bereiken. 
Tevens zal er in dit eerste consult een korte behandeling (balans) worden gegeven. 

De duur van een vervolgconsult is 1 uur. In een vervolgconsult wordt er in eerste instantie geëvalueerd òf en welke vooruitgangen zijn geconstateerd na het voorgaande consult, en welke klachten er nog over zijn. Vervolgens zal van hieruit de behandeling (balans) worden vervolgt.

Praktische informatie

Consulten vinden vrijwel altijd plaats op een behandeltafel. Het is daarom prettig om comfortabele kleding te dragen.
Neem ook altijd je eigen schone handdoek mee en schone sokken.
 

Praktijk_thumb kopie.jpg

Behandeltraject

Na afloop van een consult kan de cliënt gevraagd worden thuis aandacht te besteden aan de adviezen die tijdens het consult naar voren zijn gekomen. Dit kan mede het resultaat van de behandeling bepalen.
Tijdens het gehele traject wordt de voortgang in de gaten gehouden en besproken.

Over het algemeen merkt de cliënt na één of twee consulten verbetering. Zeker binnen drie à vier consulten dien je een verbetering te bemerken. Mogelijk is de gehele klacht nog niet verdwenen, maar er dient wel een duidelijke verandering te zijn opgetreden. Als dit niet het geval is dan is deze therapie wellicht niet geschikt als behandelvorm. In dit geval zal met de cliënt besproken worden naar welke andere therapie of behandelvorm er eventueel doorverwezen zou kunnen worden.

De frequentie van de consulten is afhankelijk van de aard en ernst van de klachten en de zelfwerkzaamheid van de cliënt. De tijd tussen twee consulten kan variëren van enkele weken tot enkele maanden. Gemiddeld komt de cliënt één keer per maand voor een consult.

Voor meer informatie over Kinesiologie 
Voor meer informatie over Cranio-Sacrale technieken

Geen diagnose

De consulten hebben geen medisch karakter en er wordt dan ook geen medische diagnose gesteld. Ik stel het op prijs als de huisarts of specialist op de hoogte is van uw hulpvraag aan mij, omdat ik samenwerking met de reguliere gezondheidszorg voorsta.

Wordt een consult vergoed door de zorgverzekeraar?

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging de LVNT. Tevens sta ik ingeschreven bij het register RBCZ/TCZ.

Deze lidmaatschappen zorgen ervoor dat vele zorgverzekeraars de consulten geheel of gedeeltelijk vergoeden, mits je aanvullend verzekerd bent. De meest recente informatie over de vergoedingen voor consulten vind je op de website van de LVNT. Hier staat een lijst weergegeven met alle zorgverzekeraars en hun verzekeringspakketten.
Kijk rustig even voor jezelf na hoeveel je vergoedt krijgt, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Logo LVNT-definitief thumb.jpg

RBCZ-logo_CMYK_payoff thumb.jpg

Algemene voorwaarden, Privacyverklaring, Kwaliteitsstandaard en Klachtenprocedure

Tijdens het eerste consult leg ik uit wat kinesiologie inhoudt, wat de voorwaarden zijn, maken we samen duidelijke afspraken en ondertekenen we de behandelovereenkomst.

In mijn praktijk ligt de 'praktijk informatie map' met daarin de algemene voorwaarden, de kwaliteitsstandaard, de klachtenprocedure, betalingsvoorwaarden, tarieven voor een telefonisch consult etc. Tevens zit hier de privacyverklaring in waarin staat beschreven hoe en waarom ik jouw persoonsgegevens verwerk en bewaar, dit in overeenstemming met de wet AVG ter bescherming van de persoonsgegevens.

Hoewel zorgvuldigheid, een goede kwaliteit, een vertrouwelijke band en gelijkwaardigheid in onze samenwerking voor mij de uitgangspunten zijn, kan het voorkomen dat we het niet eens zijn met elkaar. Mocht dit tot een klacht leiden, dan kun je de klachtenprocedure volgen die je kunt vinden in bovengenoemde informatiemap. Ik ben aangesloten bij de LVNT, de RBCZ en het SCAG. Op hun websites vind je de algemene voorwaarden en de klachtenregeling waaronder mijn consulten vallen. 

De documenten uit de 'praktijk informatie map' kun je eventueel ook opvragen: stuur een mail naar info@kinesio.nu en ik stuur ze je toe.

Consulten tijdens Corona

Omdat het Corona virus nog steeds actief is zijn er vanuit de beroepsorganistaties bepaalde regels opgesteld voor jouw en mijn veiligheid.

Hier tref je het protocol ten tijde van Corona aan dat zal worden gebruikt in deze tijd. Lees het aandachtig door. Bij het maken van een afspraak verklaar je akkoord te zijn met dit protocol.